На 24-ти 2021 май група ЗАЕДНО инициира ФЕСТИВАЛ НА БУКВИТЕ.
Посрещнат сред посетителите с голям ентусиазъм фестивалът се проведе под формата на разходка из центъра на Хамбург – oт БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ до БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА.
Желанието ни като организатори беше – въпреки строгите противопандемични ограничение и невзъзможнастта да празнуваме на едно мяасто – да намерим начин да бъдем ЗАЕДНО и решихме, че това може да стане като 
извървим един общ път.

Маршрутът от А до Я

АЗ, БУКИ, ВЕДИ, ГЛАГОЛ и ДОБРО:
имената на първите пет букви от Глаголицата

В понеделник, на неочаквано слънчевия 24-ти май, между 14:00 и 18:00 ч. на 5 места из града, по предварително обявен маршрут, доброволци с букви от нашата азбука посрещаха посетителите. На всяка станция можеха да се събират стикери с QR-кодове. Зад всеки код се криеше едно от над 70-е виртуални поздравления, които получихме за празника от хора с открити сърца – малки и големи, българи и не само, живеещи в Хамбург. 

ФЕСТИВАЛА НА БУКВИТЕ

Удивително беше колко ведри и радостни бяха всички, които дойдоха да споделят празника, да видят очите и чуят гласа на познати и приятели.

За няколко часа из централните части на града се разхождаха, срещаха, смееха и сияеха българи и техни близки, дошли да бъдем заедно в този ден!

Участник в програмата стана всеки, който ни изпрати собствено аудио-визуално поздравление за празника!

Всеки бе добре дошъл да сподели своето умение, своето вдъхновение, своето дръзновение!

Благодарни сме, че толкова много от вас се включиха – и като гости и като участници – ученици, музиканти, артисти, литератори или просто хора, които четат и общуват с удоволствие на български език. С нас бяха не малко хора, на които българският не им е майчин език. 

Денят завършихме заедно на онлайн среща, където обменихме мисли, идеи и впечатления от изживяното.

ФЕСТИВАЛ НА БУКВИТЕ беше чуден начин да станем част от един общ празник. 

БЛАГОДАРИМ ВИ!

ЗАЕДНО преди да се пръснем по станциите, за да се срещнем с вас!